Yas

Gece Gündüz
A A

Yas

Benim şiraze komple şaştı.
Ocağa dönmek mümkün mü?
Çamurumun pişirildiği ocak da olur.
Bazı yılların ocak ayına dönsek külleri kaçar mı boğazımıza?
Bir bataklığa gömüyorlar bizi gömdükçe de su döküyorlar üzerimize.
Su dökmek tez gelmek için değildir bazen.
Bu su denen yaşamsal faaliyet bazı zamanlar nefes boruna kaçar da öldürmek için bin tur attırır kendi içinde.
Senin içinde senin sonun için yine sana dua ettirir.
Ettirir de elleri havada bin yıl beklettirir.
Kabulünü beklemek ahir zaman belirtisidir.
Tanrıyla aram ilk şiirimden beri iyi değildir.
Canın ilk ayaklardan çıkar derlerdi görenler. Doğru demiş diyenler.
Çünkü ayaklar en çok kan inen yerlerdir
Köz dikmişler çuvaldızla ayak tabanıma
İpleri çelikten
Karşıma yüzünü koymuşlar çuvaldızlar asfaltların içinden geçirilmiş derin çentikler açmışlar ayak izlerinin olduğu yollara.
Çuvaldızlar kırıldıkça dünyanın tüm çelikleri asfalta karşı cephe edinmiş
Yüzün karşımda, çuvaldızlar asfaltta, çentikler yolda son nefesim şark iline hasret gitmiş.
Evvel zaman içinde diye diye destan edilmiş bin nara eklenerek ayaklarım.
Gün güneşten süzüle süzüle hecelenmiş.
Heceler Tsunami’den daha etkili Tanrının yarattığını saniyesinde eritebilirmiş.
Hecelerin üstü kapalı ama içi oyuk bir bilmece.
Ayak kaplarım ateşten.
Topuklarıma nur inmiş.
Bizde aşkın nuru yadigârdır Şamanizm’den.
Emeklemeden közün içinde bin tanrıyla dans da atadan kalma bir günden.
Çuvaldız yaldızdansa dikişlerin teslimiyeti altındandır o zaman.
Deyimler şiirlerde bahsi geçen yalnız bir çoban.
Bu sızıları güden çoban değil sözleridir ataların.
Atalar kültü sus demiş
Sus pus olmuş bu devran…
Gül mü gülden mi bu zamanda ırmaklar.
Gözümden ırmak geçmiş sandal devrilmiş derine.
Aciliyetim sandaldaki bebekten.
Tabanım közlükten bir mecmua.
Mecmua okuyan mı kaldı bu devirde?
Direnişim özümden sandım idi de
Sandığımın içinde çeyiz kaldı bu cefa.
-lık eki mi gelir -lik mi aptallığıma
Abdal olmak niyetti oldu aptal evvela.
10’u 2 geçiyor 10 geçiyor diyorlar bir de!
Bir de yayları yelkovanlara bağlayıp zamanı sıkıp sıkıp geceleri uzatıyorlar
Azeri lehçesiyle ayaklarımdan başlayıp ciğerimi eritiyorlar.
Ellerim kollarım bağlı “Közümün yaşını silebilmirem” diye önümde çocuk ağlattırdığınız hak da
Merhametten yaratıldığına sonsuz isyan etmek mi yok edecekmiş dinimi imanımı?
7 oktav sesle eritip eritip her sabah tekrar dirilttiler bu ciğerimi
Ot bastı gözümün nurunu ağlattığınız çocukların yaşından.
Yaşınız benzesin katlettiğiniz çocukların yaşlarına.
Öldürmeye niyet ettiniz
Niyetle kalmayıp sazlı sözlü eğlencelerle manifestolar yayınlayıp tüm yeniden başlayışlarımın önüne kapı ettiniz!
Aynı Tanrıya aynı dine aynı çocuklara inanamadık.
Sizin inancınızla size soruyorum cevap lazım değil bana.
Vicdanınıza ses etseniz kâfi yana yakıla…
İman ettiğiniz Ahiret gününü her gece yaşadım ölüm bana da farz mı ola?

Rahime Kaş

Paylaşmak güzeldir...

Sol Göz Sağ Göz Giriş Baykuş
+ kaç yapar acaba? Cevap Bekleniyor
Şifremi Unuttum
Yükleniyor...