Hayatın Anlamı Ve Psikoterapi

Gece Gündüz
A A

Hayatın Anlamı Ve Psikoterapi

Viktor Emil Frankl’ın verdiği dersler ve konferanslardan derlenen bir kitaptır, Hayatın Anlamı Ve Psikoterapi. Aynı zamanda bugüne kadar okurken en çok verim aldığım kitaplardan biriydi. Frankl beni hem mesleki anlamda hem de hayatın anlamına dair cevaplar arayan ve varoluşu sorgulayan bir birey olarak, oldukça etkileyen bir insan.

Kitap Frankl’ın geliştirdiği Logoterapi ekolü ve hayatın anlamına dair verdiği konferanslardan oluşuyor. Daha önce yine burada bir yazıda bahsettiğim Logoterapi; yani kısaca kısacası anlam terapisi, varoluşsal boşluklar sebebiyle oluşan psikolojik rahatsızlıkları, anlam kazandırma yolu ile aşmayı hedefliyor.

Frankl, 20. yüzyılın hastalığını kitle nevrozu olarak görüyor ve bunun büyüyerek 21. yüzyılda çığ gibi artacağı üzerine kuruyor argümanlarını. Bilimin gelişmesiyle birlikte, psikoloji alanında ortaya çıkan değişimlerle birlikte insanın ele alınışı da farklılaşmıştır.

Özellikle radikal davranışçı ekolü benimseyenler, yani insanı amaçsız ve hedef oluşturma yetisinden yoksun görüp, davranışların sadece çevresel koşullarla belirlendiğini düşünenler; insanoğlunun basit bir organizmadan öteye gidemediğini savunuyorlar.

Oysa insan niçin bu dünyada olduğuna dair sorular soran, hayatı entelektüel yeteneği izin verdiği ölçüde sorgulayan bir canlı. Ve sadece bu bile onu basit bir organizma olmaktan çıkarıp, bir şeyler yaratabilme gücüne sahip bir varlık haline getiriyor.

İnsan dünyayı anlamlandırmak için, bilincini kullanır. Dünya bizim için, bilincimizle anlamlandırabildiğimiz ölçüde var olur. Bu yüzden insan diğer canlıların arasında eşsiz bir varlıktır.

Hayatın Anlamı Ve Psikoterapi hayatın anlamına dair argümanları öne sürerken, bunu sadece din eksenli ve salt neden-sonuç ilişkisine dayalı rasyonalist açıklamalardan kurtarıp; zekâ ve entelektüel seviyeyle anlaşılabilecek bir anlam düşüncesini ortaya koyuyor. Bu kitabı hayatın anlamına dair soru işaretleri olan, yaşamak için neden bulamayan, hep daha fazlasını arayan bütün okurlara tavsiye ediyorum.

“Hayatın anlamını sormak bize düşmüyor. Sorular soran, bize sorular yönelten hayatın kendisidir. Sorgulanan bizleriz. Cevap vermek zorunda kalan; hayatın saat başı sorduğu soruya, ‘hayatın sorularına’ cevap verecek olan. Yaşamak sorgulanmaktan ve bütün varlığımızla cevap vermekten öte bir şey değildir. Hayatın sorumluluğunu yüklenmekten başka bir şey değildir. Böyle düşünebildiğimizde bizi hiçbir şey ürkütemez; hiçbir gelecek hiçbir geleceksizlik. Çünkü içinde yaşanılan şimdi her şeydir.”
Hayatın Anlamı Ve Psikoterapi – Viktor Emil Frankl

Mustafa İnce

Paylaşmak güzeldir...

Sol Göz Sağ Göz Giriş Baykuş
+ kaç yapar acaba? Cevap Bekleniyor
Şifremi Unuttum
Yükleniyor...