Hikâye Yazarlarına Kitap Önerisi

Gece Gündüz
A A

Hikâye Yazarlarına Kitap Önerisi

Hikâye yazarı olmak için yapılması gerekli olan hususların bilinmesi yeterli değildir. Kurmaca bir dünyanın yaratılması ve onun gerçekten var olduğuna inanılması için birtakım teknik unsurların yerli yerine oturması sağlanmalıdır. Ülkemizde sayıları çok az da olsa bu konuda önemli bilgiler veren kitaplar vardır. Mehmet Temizkan’ın kaleminden çıkan Yaratıcı Yazma Süreci, hikâye yazmak isteyen kişiler için önemli bir rehberdir.

Hikâyenin olay örgüsünün nasıl başlayacağı, nasıl devam edeceği ve nasıl sonlandırılacağı ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır. Bununla birlikte farklı eserlerden verilen örnekler ile de pekiştirme sağlanmaktadır. Olay örgüsüne ait çeşitli etkenlerin fark edilmesi ve okuyucunun algılamasına göre hareket edilmesi önem taşımaktadır. Olay örgüsü dışında, zaman ve mekân kavramları üzerinde de durulmaktadır. Kitabın zaman bölümünde, birçok etken ile birlikte tamamlanması gerekli olan açıklar da gösterilmektedir. Mekân bölümünde, mekânın işlevleri ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Hikâyede anlatılan mekânın sahip olduğu dekorlar ile olay örgüsüne sağlanan katkı arasında paralellik bulunmaktadır.

Eserde yer bulan bir başka önemli konu da anlatıcı türleridir. Bilindiği gibi birçok farklı anlatıcı türü ile hikâyenin ifade edilmesi mümkün olmaktadır. Ancak olayın sahip olduğu özelliklere uygun bir türün seçilmesi hayati öneme sahiptir. Bu anlamda düşünüldüğünde, Hâkim Bakış Açısı, Kahramansal Bakış Açısı ve Gözlemci Bakış Açısı; farklı olaya, örgülerine hitap etmektedir. Bu durumla doğru orantılı olarak kahramanın oluşturulması gelmektedir. Hikâyenin en önemli aktörü olan kahramanın tanıtımı çok önemlidir. Fiziksel ve ruhsal anlamda bahsedilmesi ve de farklı yönleriyle kahramanın iyi bir şekilde anlatılması gereklidir. Eserin ikinci bölümünde, kahramana ait derinlemesine bir anlatım bulunmaktadır. Sahip olması gerekli özellikler ve olaya etkisi göz önünde tutularak kahramanın yaratılması ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

Eserde bulunan son bölümde ise olay örgüsüne etki edene, çatışma ve entrika üzerine örnekler verilmektedir. İç ve dış çatışma dışında, psikolojik ve fiziksel çatışma ile yapının gereklilikleri sade bir dille anlatılmaktadır. Son kısımda ise Pembe İncili Kaftan adlı öykünün, eserde belirtilen hususlara göre incelemesi yapılmaktadır. Örneklerle anlatım kalitesinin yükselmesi, çok daha faydalı bir eser haline gelmesini beraberinde getirmektedir. Öykü yazmak isteyen ya da daha kaliteli bir şekilde öykülerini oluşturmak isteyenler için önemli oranda fayda sağlayan bir eserdir.

Muhammed Murat

Paylaşmak güzeldir...

Sol Göz Sağ Göz Giriş Baykuş
+ kaç yapar acaba? Cevap Bekleniyor
Şifremi Unuttum
Yükleniyor...