Şiddet Nedir?

Gece Gündüz
A A

Şiddet Nedir?

“Sevgi insanlığın, şiddet hayvanlığın kanunudur.”
Gandi

Şiddet nedir? Sözlük anlamıyla; bir devinimin, bir gücün, bir davranışın derecesi demektir. Vikipedi’nin tabirine göre de; “Temel dürtü ve varoluş gereği savunma veya karşı savunma harici daha çok insanlarda ve topluluk halinde yaşayan hayvanlarda grup içi “Otorite” sağlamak için diğerinin varlığını tehdit unsuru görmek ve onu bu konuda denemek daha doğrusu sindirmek için karşı tarafa uygulanılan zarar vermeye yönelik psikolojik davranış türü.” imiş.

Tabii ki bu tanım oldukça ön yargılı. Şiddet asla temel dürtü ve varoluş gereği savunmayla alakalı olamaz, insanın varoluşunu belirleyen de sevgi ve yardımlaşma olmalıdır. Doğru insanın da otoriteye ihtiyacı gitgide azalır. Ama o aşamaya gitmek için insan için daha çok yol vardır.

Şimdi, şiddeti en temelden ele alalım? Şiddet, sahip olmak isteyen insanın, istediğine sahip olmasının ilkel bir yoludur da denebilir. Ama, hiç sorgulayan, kendini bilen ve sevmenin etiğini anlamış insan, zorunlu olarak diğer ilişkide olacağı insanları kırmak ister mi? İstememeli. Kendi hareketi nispetinde bir geri bildirim alacağını hesap etmez mi? Etmeli. Yani amaç gönül kazanmaksa, bu yıkarak hiç elde edilir mi? Hem, aynı şiddet kişinin kendisine de bir şekilde geri dönmez mi? Şimdi “Dönmeye biliyor da, bazen kötü insanlar yaptıklarıyla kalıyor” diyenler de elbet olacaktır. Bazen çok önemli meselelere bakınca insanın içinden karamsarlık geliyor, üzülmemek de elde değil, medeniyette bu derece ilerlemiş insana hiç yakışmayan şeyler de olabiliyor. Olayları iyimser görmek de körü körüne olmamalı, ama ilerlemeler de reddedilmemeli, karamsarlık da iyiye giden bir yolda araç olmalıdır, iyimserliğin kötülüğe alet olmaması gerektiği gibi.

Ayrıca, neyi neyden savunuyoruz? İnsan karşılıklı iletişim halinde olan sosyal bir varlık değil mi? Gelgelelim ki, ideal anlamda çatışan diyalektikler bazıları tarafından savunma aracı haline getirilince, “Sevmenin etiği”ni ihlal eden kişiler, başkalarının da hakkını umursamaz olabiliyor. İyilik fikri var ve karşısında kötü var ama bu kendine de samimi olmayan insanların arkasına saklandığı fikirler haline dönüşüyor. Sorun cahillik kadar cahilliğin seçilmesinde de yatıyor gibi aslında.

Şiddetin mekaniğini de ele alırsak, dar bir döngüye kapılmanın geri bildirimselliğinden başka bir şey değil gibi. Akla kötü bir düşünce gelir, koşullanılır, aynı şey kafada döner durur, kurgulanır, bu dar bir model çerçevesinde olumsuz diğer fikirlerle birleşerek birikir, bir noktada gerilir ve sonuç malumunuz… Bahaneler hep aynıdır, yok cinnet getirdim, yok gözüm karardı, yok şeytana uydum. Dünyanın o kafada yoğunlaşılan 2 yahut 3 önermeden elbet ibaret olmadığı ortadadır. Bilim bile genellemelerle ve indirgemelerle çalışır. Kişi kendini “Elimden bir kaza çıkacak” diye koşullarsa, Aposteriori olarak kötü sonuçların gelme riski de yükselir. Fikirler teoriktir, Apriori’dir, ama indirgemelerle ve kabullerle açığa çıkıp maazallah, (o dar alandaki düşünce döngüsündeki, gelen geri bildirimlerle potansiyelini doldurup) Aposteriori oluverir. Ama kendini sorgulamayı bırakmayan, eleştirel ve kritik düşünen insan için böyle bir sorunun açığa çıkma ihtimali azalacaktır. unutmadan eklemeli ki, teşbihlerde de hata olabilir, onlarda ortaya attığımız tamamlanmış denemez fikir kalıplarıdır, zaten insan mekanik de değildir. ama gelgelelim, ürettiğimiz fikirlere de bazen çok sağlammış gibi fazla tutunmamalıdır.

Kısaca; her şeyden önce, bizi insan yapan farklı olsak bile ortak değerlerimizdir. Çatışmalar idealar bazındadır, fikirler tartışılır, kötülük teoride vardır ve dolayımlı olarak da tezahür edebilir ve kimse mükemmel değildir, lakin uygulanması gereken de iyilerdir. Ama her şeyden önce bir şeylere fazlasıyla kapılmamak, düşüncelerimizde sınırları daraltmamak, ağaçlara bakarken arada da geriye çekilip ormanı görmek bize daha iyiyi ve daha doğruyu getirecektir. Farklı olmak kaçınılmazdır ama, eğer dikkatli olmazsak iyi niyetin bile kötü sonuç getireceği unutulmamalıdır.

Aytaç Atlas

Paylaşmak güzeldir...

Sol Göz Sağ Göz Giriş Baykuş
+ kaç yapar acaba? Cevap Bekleniyor
Şifremi Unuttum
Yükleniyor...